flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 ІСТОРІЯ

створення Богородчанського районного суду

 Перша письмова згадка про Богородчани належить до 1441 року, в ній йдеться про те, що власником Богородчан був Ян з Бучача. В другій половині XV століття Богородчани стали володінням Потоцьких.

                 За першим поділом Польщі Богородчани опинилися під владою австрійської монархії, містечко стало власністю австрійських баронів, які здійснювали політику онімечення українського населення. Богородчани залишались у другій половині XVIII століття дрібним містечком: 1786 року тут було всього 314 будинків і 1 134 жителі.

                  Наприкінці XVIII століття Богородчани було визначено як місто Станіславівської округи,  а 1867 року утворено окремий Богородчанський повіт, до якого належали також заштатне місто Солотвин та волосне містечко Лисець.

Вся адмiнiстративно-полiтична влада в повiтах була передана старостинському управлiнню, яке було виконавчою iнстанцiєю всiх державних установ. Повiтовi старости перейняли компетенцiї колишнiх повiтiв i округiв.

При проведеннi цiєї адмiнiстративної реформи судочинство було повнiстю вiддiлене вiд адмiнiстрацiї, в кожному староствi створювались два-три повiтовi суди. На Галицькiй Гуцульщинi такi суди були в Богородчанах, Кутах, Надвiрнiй, Коломиї, Делятинi i Косовi.

Саме з прийняттям Постанови "Про введення народного суду на Україні" 4 січня 1918 року починає формуватися система судоустрою, що лягла в основу сучасної судової системи України. Цим нормативно-правовим актом було скасовано стару судову систему та утворено нові дільничні, повітові й міські суди.

Богородчанський район Івано-Франківської області ( тоді Богородчанський район Станіславської області ) утворено в 1939 році. Районний центр розташований на відстані 15 кілометрів від  м. Івано-Франківська. Територія району займає площу в 798,95 кв.км. В його 34 населених пунктах                 (32 села, 2 селища міського типу).

Районний центр - селище міського типу Богородчани, розташоване на правому березі гірської річки Бистриці-Солотвинської.

 Історія створення Богородчанського районного суду                                   Івано-Франківської області – тоді народного суду Богородчанського району Станіславської області – зі слів першої працівниці суду Попович Ганни започаткована у 1945 році.

На той час народний суд розглядає віднесені законом до його ведення кримінальні та цивільні справи. Штат Богородчанського народного суду складає 3 чоловіки:

суддя Щербач Василь Титович, 1918 р.н.

секретар і прибиральниця, а в листопаді 1945 р. введено посаду судового виконавця.

В 1946 р. в штат суду введено посаду секретаря судового  засідання і конюха.

В 1954 р. по 1957 р. народним суддею Богородчанського народного суду стає Кобута Михайло Романович, 1923 р.н., а з 1958 р. по 1963 р. - Китаєв Андрій Тимофійович, 1925 р.н., якого в 1963 р.  змінює  Фардига  Олексій  (з  1963 р. по 1965 р.).

9 листопада 1962 року  м. Станіслав перейменовано на                             Івано-Франківськ, а Станіславську область на Івано-Франківську, і на той час правильна назва суду була Богородчанський народний суд Івано-Франківської області.

З 1966 р. по 1970 р. народним суддею Богородчанського народного суду Івано-Франківської області працює Олієвська Галина Іванівна. Штат працівників суду налічує 7 чоловік: суддя, секретар, секретар судового засідання, діловод, судовиконавець, друкарка та прибиральниця.

З 1971 р. по  1982 р. посаду народного судді займає Суханова  Марія Лукьянівна.


           

народний суддя Богородчанського  народного суду Івано-Франківської області Суханова М.Л.

 

                       працівники Богородчанського  народного суду  Івано-Франківської області ( 1972 р. )

 

               народний суддя  Суханова М.Л.  та працівники суду на суботнику біля приміщення суду  ( 1975 р. )

 

Згідно Конституції  СРСР, прийнятої  7 жовтня 1977р., народні суди в районах були перейменовані в районні народні суди. Народний суд Богородчанського району став називатися Богородчанським районним народним судом.

В 1982 р. першим  головою Богородчанського районного народного суду стає  Котелко  Дмитро  Іванович ( 1982 р. -  1987 р.) і в штат вводиться ще одна посада судді, яку займає згодом Токарук В.І.

 З  1987 р. по   11.03.1996 р. головою суду працює Сірко  Микола Федорович, а суддею – Гриновецький Богдан Михайлович.

              голова суду Сірко М.Ф. на зборах колективу  ( 1988 р. )

 

Згідно рішення Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 07.05.1990 р. на посаду народного судді  Богородчанського районного народного суду з 08.05.1990 р. зарахована Круль Ірина Василівна.

Станом на 1.01.1992 р. штат працівників суду складав 9 чоловік:

Сірко М.Ф. – голова суду

Круль І.В. - народний суддя.

В 1992 році в грудні місяці Верховною Радою України прийнятий Закон України "Про статус суддів", в якому вперше судді визнаються носіями судової влади в Україні, що здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої  і виконавчої влади.

В подальшому кількість суддів зростала, також було збільшено штат працівників середньої ланки суду. На посадах працівників суду були зайняті здебільшого працівники з середньою освітою.

Рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 11.12.1992 р. на посаду народного судді  Богородчанського районного народного суду з 12.12.1992 р. зачислено Гутича Петра Федоровича ( 11.02.1951 р.н. ).

В червні місяці 1992 року до Закону України "Про судоустрій" внесено зміни і з 01.01.1993 року Богородчанський районний народний суд перейменований на Богородчанчський районний суд Івано-Франківської області.

В зв"язку з виходом голови Богородчанського районного суду                      Сірка М.Ф. у відставку, обов"язки голови Богородчанського районного суду тимчасово з 12.03.1996 р. покладено на суддю Гутича П.Ф.

Указом Президента України від 04.04.1998 р. № 257/98 суддю                   Гутича П.Ф. призначено головою Богородчанського районного суду.

В штат Богородчанського районного суду введено третю одиницю судді і відповідно змінений штатний розпис.

                 З квітня 1999 р. по травень 2003 р. дану посаду судді займає Беркій Оксана Юліанівна ( 28.04.1970 р.н. ).

 

                                          працівники Богородчанського районного суду ( 1999 р. )

 

В 2001 р. в штатний розпис суду введено посаду судді, секретаря судового засідання та помічника голови суду.

Указом Президента України від 02 лютого 2002 року на посаду судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області призначений Могила Андрій Богданович ( 02.02.2002 р. – 06.06.2008 р. ).

В 2003 р. знову вносяться зміни в штатний розпис суду і вводяться посади помічників суддів.

Згідно Указу Президента України від 12 січня 2004 року Битківський Любомир Михайлович ( 11.02.1976 р.н. ) призначений на посаду судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

Указом Президента України від 03.06.2004 р. № 601/2004 суддю                   Гутича П.Ф. призначено головою Богородчанського районного суду на другий термін.

З 02.03.2010 р. суддею Богородчанського районного суду стає Шишко Олег Анатолійович ( Указ Президента України від 03.02.2010 р. № 99/2010 )

 

В архівних матеріалах збережені не всі матеріали про суддів та голів суду. Відомо, що ними були в хронологічній послідовності такі люди:

народний суддя Щербач Василь Титович, 1918 р.н. (1945 – 1954 р.)

народний суддя Кобута Михайло Романович, 1923 р.н. (1954 р.-1958 р.)

народний суддя Китаєв Андрій Тимофійович, 1925 р.н. (1958 р.-1963 р.)

народний суддя Фардига  Олексій  ( 1963 р. - 1966 р.).

народний суддя Олієвська Галина Іванівна ( 1966 р. - 1971 р. ).

народний суддя Суханова  Марія Лукьянівна ( 1971 р. -  1982 р. ).

голова суду Котелко  Дмитро  Іванович ( 1982 р. -  1987 р.)

суддя Токарук В.І. ( 1986 р – 1987 р. )

голова суду  Сірко  Микола Федорович (1987 р. -   11.03.1996 р. )

суддя Гриновецький Богдан Михайлович, 25.07.1960 р.н. ( 1987 р. – 1990 р. )

                 суддя Беркій Оксана Юліанівна, 28.04.1970 р.н. ( 1999 р. -  2003 р.).

суддя Могила Андрій Богданович, 03.01.1976 р.н.,  ( 02.02.2002 р. – 06.06.2008 р. ).

 

Богородчаний районний суд Івано-Франківської області  сьогодні…

На даний час Богородчанський районний суд Івано-Франківської області  згідно штатного розпису має 4 посади суддів, з яких 2 адміністративні посади – посада  голови суду  та посада  заступника  голови  суду  ( вакантна ),

19 посад працівників апарату суду.

На сьогодні :

                             в.о.голови суду   Гутич Петро Федорович

 

суддя Круль Ірина Василівна

 

суддя Битківський Любомир Михайлович

 

суддя Шишко Олег Анатолійович

  

керівник апарату суду Басараб Віта Теодозіївна

  

заступник керівника апарату суду Воронич Людмила Іванівна

 

 

                                 помічник голови суду Круліковська Л.В.

 

 

                                  помічник судді Сабат М.М. та секретар судового засідання Сіщук Г.Б.

 

 

                              помічник судді Карабінович О.С. та секретар судового засідання Рогів Т.Р.

 

 

                              помічник судді Сливінська О.М. та секретар судового засідання Дякун М.В.

 

 

                              канцелярія суду за роботою ( червень 2012 р. )

 

 

                                       консультанти Остапишн І.Р. та Пилипонюк К.С.

 

 

 

                     працівники Богородчанського районного суду ( 2012 р. )

 

 

 

 приміщення Богородчанського районного суду Івано-Франківської області в даний час (побудовано в 1902 р. під cуд)