flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 Закон України "Про інформацію"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови Богородчанського районного суду

Івано-Франківської області
від 27.02.2017 року № 02-02/9

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які

можуть міститися в документах з організації діяльності

Богородчанського районного суду Івано-Франківської області

 

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, апеляційним судом Івано-Франківської області, ДСА України, УСБУ в Івано-Франківській області з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

9. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

10. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

11. Звіт за формою N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

12. Відомості по військовому обліку (списки військовозобов'язаних і призовників, списки військовозобов'язаних, на яких оформляються відстрочки, особові картки, відомості про видачу посвідчень про відстрочку та відомість щодо заброньованих військовозобов'язаних, форми звітів, форми донесень, плани роботи, плани заходів, плани звірок, журнали перевірок, журнали звірок, журнали обліку, книги обліку тощо).

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15. Журнал обліку зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.